ثيسالونيكي، هيلاس:

innovative technologies by Dr.P.Delibaltas since 1972

 

    سيليكون (Electrochem ®): غدا يأتي سريعا

 

ELECTROCHEM (Germany)

ADMINISTRATION

SALES & CUSTOMER SERVICE

Lyoner Strasse 14

DE-60528, Frankfurt a. M.

Germany

Tel.: (+49) 69 66554388

Fax: (+49) 69 66554389

infode@electrochem.eu

www.electrochem.eu

 

Dr DELIBALTAS Ltd

PRODUCTION & GLOBAL SALES

Industrial Area of Thessaloniki

DA 11 Str. - 39A Sqr. - Entrance C

GR-57022, Sindos – Thessaloniki - Hellas

Tel: +30 (2310) 796680

Fax: +30 (2310) 215236

info@electrochem.eu

www.electrochem.eu

 


 


           


 
Visit our Newsletter page: